Minder mensen in eerste zes maanden

In drie van de eerste zes maanden van dit jaar is de bevolking in omvang afgenomen. Aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar woonden er 379 mensen minder in Nederland dan eind maart. Dat blijkt uit de nieuwste maandcijfers voor de bevolking, die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

De bevolking krimpt vooral doordat er steeds meer mensen emigreren. Sinds een jaar vertrekken er elke maand meer dan tienduizend mensen uit Nederland. In de tweede helft van de jaren ’90 was de gemiddelde maandelijkse emigratie nog geen zevenduizend mensen. Intussen zijn er ook minder immigranten – ofschoon dit getal weer iets lijkt toe te nemen nadat vorig jaar het laagste niveau sinds piekjaar 2001 was bereikt. Dit zou kunnen komen doordat het economisch weer wat beter gaat. Al met al kent Nederland al 21 maanden achtereen een negatief migratiesaldo.

Het geboortesaldo blijft nog ruim positief. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er ruim 90.000 kinderen geboren, terwijl er bijna 70.000 mensen doodgingen. Maar het aantal geboorten is wel afgenomen, en kan daardoor niet het groeiende vertrekoverschot compenseren.

De grootste relatieve bevolkingskrimp deed zich voor in de Groningse gemeenten Bellingwedde en De Marne. De absolute daling was het grootst in Rotterdam, met 4.844 mensen minder in zes maanden – vooral door verhuizingen naar andere gemeenten.