Koning Abdallah is bang voor de toekomst

Koning Abdallah van Jordanië is zeer somber over de oorlog tussen Israël en Libanon. Hij ziet een politieke oplossing voor een vreedzaam Midden-Oosten steeds verder verdwijnen achter „donkere wolken aan de horizon”. Door de groeiende steun voor Hezbollah in zijn strijd tegen de Israëlische aanvallen radicaliseert de publieke opinie, en worden de gematigde krachten in de regio gemarginaliseerd, vreest hij. Ook al zou Hezbollah worden vernietigd, dan blijft de vijandschap jegens Israël zo groot dat er volgens hem gemakkelijk een andere groepering in de regio kan opstaan met elk moment de kans op een nieuwe explosie.

De Jordaanse vorst zei dat gisteren in een toespraak in eigen land en in een interview met de BBC. Voor de BBC verweet hij de internationale gemeenschap, met name de Westerse wereld, het ontbreken van een coherente visie op de problemen in het Midden-Oosten. Er is slechts een fragmentarische benadering en „elke keer als we een crisis hebben, wordt ze (de situatie in het Midden-Oosten) instabieler”, aldus de koning. „Ik ben bang voor de toekomst van het Midden-Oosten”.

Aan de oorlog in Libanon liggen de Israëlisch-Palestijnse en de Israëlisch-Arabische kwestie ten grondslag, aldus de koning. Zijn vader sloot in 1994 vrede met Israël. „Als we geen vrede hebben, als we niet met elkaar om de tafel gaan zitten, wij Arabieren en de Israëliërs, om gezamenlijk een nieuwe toekomst uit te stippelen, dat zullen we steeds dieper in de afgrond vallen”, zei Abdallah.

Volgens hem zijn het Libanese volk en de regering van premier Siniora het best in staat te formuleren hoe een eind moet komen aan de crisis. Daarom willen de Arabische landen het ontwerp voor een VN-resolutie aanpassen, met als belangrijkste punt terugtrekking van Israël. (BBC, AP)