Kennismigrant verschilt van huwelijksmigrant

In het artikel van Michiel Baas `Hoe gastvrij is dit kennisland en hoe duur` (Opiniepagina, 8 augustus), wordt ten onrechte de indruk gewekt dat kennismigranten moeilijk toegang krijgen tot Nederland. Niets is minder waar.

Voorwaarde is wél dat de juiste procedures gevolgd worden. Een kennismigrant is iemand die een toekomstige werkgever in Nederland heeft en die hem of haar een inkomen garandeert van 33.363 euro onder en 45.495 euro boven de dertig jaar, m.u.v. promovendi die niet aan een salarisminimum zijn gebonden. Voor hoogopgeleide werknemers zijn deze bedragen marktconform.

Via het `snelloket` van de IND kan, met medewerking van de werkgever, binnen enkele maanden een verblijfsvergunning verkregen worden. Ook vallen de kosten die hier mee gemoeid zijn mee: 250 euro voor een MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) en 188 euro voor de verblijfsvergunning. Had de partner van Michiel Baas de juiste procedure gevolgd en zich daarna met zijn partner verenigd, dan had hij ook geen inburgeringscursus hoeven te volgen en was hem en zijn partner een lange lijdensweg bespaard gebleven. Een kennismigrant moet dus niet verward worden met een huwelijksmigrant. Voor beiden gelden afzonderlijke procedures.

    • Aysso Reudink Directeur Eurasiatalent