Heviger offensief Israël lijkt dichtbij

Israëlische militairen in de buurt van de Israëlisch-Libanese grens na terugkeer van een missie in Zuid-Libanon. Foto Reuters Israeli soldiers rest after retuning from a mission in Lebanon near the Israel-Lebanese border early morning August 9, 2006. REUTERS/Ronen Zvulun (ISRAEL) REUTERS

In de Israëlische regering tekende zich vanochtend een meerderheid af voor grootschalige uitbreiding van het grondoffensief in zuidelijk Libanon.

Minister van Defensie Peretz en de generale staf willen met vijf pantserinfanterie-divisies (50.000 soldaten) Zuid-Libanon tot en voorbij de rivier de Litani innemen.

Premier Olmert en de meeste leden van het twaalfkoppige veiligheidskabinet zijn het volgens medewerkers van de premier in principe eens met het plan van chef-staf Halutz, maar wilden meer inzicht krijgen in de risico’s. Uitbreiding van het offensief zal naar verwacht leiden tot een stortvloed van kritiek op Israël en een diplomatieke oplossing bemoeilijken.

Vooruitlopend op een beslissing, die bij het sluiten van deze krant na vier uur beraad nog niet was genomen, stelde Halutz zijn plaatsvervanger in de generale staf, generaal-majoor Moshe Kaplinski, aan tot „coördinator van alle grond-, lucht- en zeeacties”. Deze benoeming werd uitgelegd als de opmaat naar een grootschalig grondoffensief en als een demotie van generaal-majoor Udi Adam, bevelhebber van het Noordelijk Commando. Adam zou in de ogen van Halutz „te langzaam en te voorzichtig” vechten. Orders van Halutz tot snellere en agressievere acties zouden in de wind geslagen zijn. Een generaalswisseling in oorlogstijd is uitzonderlijk.

Volgens minister Peretz en generaal Halutz is een grootschalig grondoffensief „cruciaal” om de fundamentalistisch-shi’itische Hezbollah uit Zuid-Libanon te verdrijven. Hoewel het offensief al drie weken aan de gang is wordt er nog steeds gevochten bij het stadje Bint Jbail, terwijl het leger al enkele malen heeft gezegd het Hezbollahstadje te hebben veroverd. Gisteren en vandaag werden bij Bint Jbail 9 soldaten gedood. Ook aan de beschietingen met katjoesja-raketten is geen einde gemaakt.

Volgens Halutz kunnen bij een groot offensief 100 tot 200 soldaten sneuvelen. De militaire acties zouden geruime tijd in beslag gaan nemen. Volgens het dagblad Maariv heeft Halutz gezegd dat „deze oorlog belangrijker is dan alle oorlogen die Israël tot nu toe heeft gevoerd, met uitzondering van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948”. Halutz, die een sleutelrol speelt in de politieke besluitvorming, doelde vooral op wat in de generale staf „het herstel van de afschrikwekkende overmacht” van Israël ten opzichte van de Arabische buurlanden wordt genoemd. Men houdt sterk rekening met uitbreiding van de oorlog naar Syrië als de bevoorrading van Hezbollah vanuit Syrië blijft voortduren.

reportage:pagina 5