Zeevogel trekt 65.000 km

De grauwe pijlstormvogel trekt in nog geen jaar over de hele Stille Oceaan, een reis van gemiddeld 65.000 kilometer. Van het broedgebied in Nieuw Zeeland vliegt de vogel naar gebieden voor de kusten van Alaska, Japan en Californië en terug.

Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse biologen die negentien grauwe pijlstaartvogels (Puffinus griseus) hebben gevolgd met een elektronische pootring. De onderzoekers publiceren hun resultaten deze week online in het Amerikaanse wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uit ringonderzoek was al bekend dat pijlstormvogels, albatrossen en sternen reusachtige afstanden kunnen afleggen, maar nu zijn voor het eerst de vliegprestaties van individuele vogels gedetailleerd vastgelegd. De grauwe pijlstormvogels beschrijven tijdens hun trek een grote ‘acht’ over de Stille Oceaan, volgens de onderzoekers om zo optimaal te profiteren van de heersende winden.

De elektronische pootringen hebben een schat aan informatie opgeleverd over het gedrag van de grauwe pijlstormvogel. Deze vogel brengt negentig procent van zijn leven op de open oceaan door, waardoor er niet veel over zijn gewoontes bekend is. Uit de nieuwe informatie blijkt dat de vogels soms meer dan duizend kilometer per dag afleggen en tot 68 meter diep duiken om hun prooi (vis, inktvis en krill) te vangen.

De vogels vertrekken begin april vanuit hun broedgebieden in Nieuw Zeeland in oostelijke richting. Dan buigen zij af naar het noorden, profiterend van de oostelijke handelswind. Hier bereiken de vogels hun grootste snelheid.

Individuele vogels vliegen naar drie verschillende gebieden om te overwinteren. Dat zijn voedselrijke zeestromen voor de kust van Japan, Alaska of Californië, waar zij langere tijd verblijven. Op de terugweg maken de dieren opnieuw gebruik van de oostelijke handelswind en bereiken zij zo weer op tijd de broedgebieden in Nieuw Zeeland. De hele reis duurt gemiddeld 198 dagen.

Met al die moeite is het de grauwe pijlstormvogel te doen om de ‘eindeloze zomer’. Hij broedt op het zuidelijke halfrond als het daar zomer is , en overwintert in de zomer op het noordelijk halfrond. De vogel weet precies waar hij moet zijn voor zijn voedsel. Vijfennegentig procent van alle geregistreerde duiken van de vogels hadden plaats in voedselrijke gebieden. De onderzoekers ringden 33 vogels, maar konden slechts van 19 de gegevens uitlezen.

De populatie grauwe pijlstormvogels bestaat wereldwijd naar schatting uit twintig miljoen dieren. Er zijn aanwijzingen dat de soort achteruit gaat. Volgens de onderzoekers is dat zorgwekkend, omdat zij de vogel zien als een belangrijke soort voor het signaleren van klimaatverandering en de gezondheidstoestand van de oceanen. Vooral overbevissing zou de vogel parten kunnen spelen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht ‘Zeevogel trekt 65.000 km’ (8 augustus, pagina 1) stond dat de grauwe pijlstormvogel profiteert van ‘handelswinden’. De correcte Nederlandse vertaling hiervan luidt ‘passaatwinden’.