Wat zocht een fortuynist destijds bij de LPF

In een Opiniebijdrage (NRC Handelsblad, 21 juli) gaf Arnold Brouwer aan Marco Pastors de raad om zich in zijn streven naar enkele Kamerzetels meer aan de Lijst Pim Fortuyn gelegen te laten liggen. Ook voor een fortuynist die minder belang stelt in de politieke praktijk, was het een aantrekkelijke beschouwing.

Ik wil hieraan echter toevoegen dat juist de politiek minder betrokken fortuynist zich in de aanloop naar de verkiezingen van november aanstaande zou moeten gaan afvragen wat hij in 2003 ook alweer bij de LPF zocht.

De gewone fortuynist wist zich toen vooral in zijn persoonlijke huisvestingsbelang niet langer vertegenwoordigd door de Partij van de Arbeid en vertrouwde dit belang toe aan de Leefbaren.

Wat hij zocht was leefbaarheid, niets meer en niets minder. Dan moet hem nu duidelijk zijn dat hij zich hierin heeft vergist. Noch de LPF noch Marco Pastors kan of wil in dezen iets voor hem betekenen. Want Leefbaar staat politiek voor liberaal, niet voor sociaal-democratisch. Het thans hoogtij vierende liberale huisvestingsbeleid dient het belang van de gewone man ten enenmale niet.

De SP is wat dit betreft uit het goede sociaal-democratische hout gesneden.

    • C.A. Scharten