Vmbo: miskend en politiek verwaarloosd

In het artikel `Eén wesp in de klas en de aandacht is weg` (NRC Handelsblad, 24 juli) geven docenten van het vmbo Groningen-Zuid blijk van hun machteloze maar niet aflatende strijd tegen de negatieve imagovorming van het vmbo. De docenten reageren vanuit een begrijpelijke onmacht. Ze zijn in de steek gelaten en worden niet gehoord.

Tegelijkertijd laten ze een enorme veerkracht, doorzettingsvermogen en motivatie zien. Ze leveren een dagelijks gevecht om hun leerlingen datgene te bieden waarop ze recht hebben. Ze zijn gericht tegen een politiek die wel met hen spreekt maar niet naar hen luistert.

De politiek moet haar krachten aanwenden om recht te doen aan het vmbo en het te laten zijn wat het is. Die visie breekt op het ministerie nog niet door, maar is des te meer aanwezig in het onderwijsveld. Scholen weten in het algemeen goed wat ze moeten doen, maar zien zich genoodzaakt dit te doen zonder de politieke en financiële rugleuning van een overheid.

Wat zou je kunnen overwegen: maak het vmbo kleiner; voeg de theoretische opleiding van het vmbo in de vorm van `voorloopjaren` toe aan mbo of havo; maak lessen interactief en onderricht in aansluiting op de behoeften van de praktijk; plaats leerlingen waar ze het sterkst zijn en geef hen het vertrouwen in hun eigenwaarde; laat het vmbo beter aansluiten op de toekomstige beroepen van de leerlingen, zodat ze sociaal vaardig de maatschappij in gaan en zich niet door hun opleiding de mindere voelen van hun vrienden en vriendinnen met andere, door de maatschappij wel geaccepteerde opleidingen.

    • F.A.J. van Leuven Tpo Nederland