Normen en waarden vervagen vervaarlijk

Het gaat maar door. Nu weer de buitenproportionele beloningen bij omroepen. Verslaggevers als Jack van Gelder en Mart Smeets krijgen een veel hoger inkomen dan de premier, bij de NOS werkt een presentator, die bijna drie keer zoveel verdient als premier Balkenende en de voorzitter van de NOS gaat met ruim 223.600 euro naar huis. Ook de emolumenten zijn er niet mis. Alles betaald met belastinggeld en dat in een slecht presterende sector, waar van alles wordt aangegrepen om maar zo min mogelijk aan de kerntaak c.q. uitzendingen te hoeven uitgeven. We zien nu nog voornamelijk herhalingen, terugblikken, gedateerde films en veel te ruim bemeten weerberichten, vooraankondigingen en samenvattingen. Dat de kerntaak op de tweede plaats komt, lijkt intussen in de publieke sector een algemeen verschijnsel te worden.

Is dit nog wel langer verantwoord? Wat wordt tegen deze ontoelaatbare ontwikkelingen ondernomen?

    • Jan de Bruijn