Met zerobonds sparen voor de verre toekomst

In een niet aflatende stroom verschijnen er nieuwe financiële producten, zoals garantiefondsen, notes en turbo’s. Daardoor wordt soms vergeten dat ook klassieke financiële instrumenten kunnen worden ingezet voor een financiële strategie. Zo’n onderschat instrument is de zerobond. Een speciale obligatielening die goed kan worden gebruikt om gegarandeerd geld te hebben voor een bestedingsdoel in de toekomst.

Strip - De term zero slaat op het feit dat deze obligatielening geen couponrente uitkeert zoals gewone obligaties. (Zerobonds zijn ontdaan van de rentedragende coupon en worden ook wel strips genoemd). Daardoor ligt de koers ver onder pari, de nominale waarde. Kenmerk van de zero is dat deze op termijn groeit naar een afloswaarde van 100 procent. Hierdoor is een geringe aanvangsinvestering nodig in tegenstelling tot een gewone obligatie. Afhankelijk van de rentestand wordt voor een uiteindelijke uitkering van 1000 euro over tien jaar nu zo’n 700 euro betaald. Naarmate de uitkeringsdatum nadert stijgt de koers van de zero bond, de prijs waarop de lening op de beurs kan worden gekocht. Deze wordt uitgedrukt in een percentage van de uiteindelijke uitkering, doorgaans 1000 euro.

Spaarrekening - Zerobonds worden door vermogensbeheerders al jarenlang gebruikt om uitkeringen in de toekomst te garanderen, vaak in combinatie met een groeistrategie met aandelen. Voor de particuliere belegger zijn ze nog relatief onbekend. Ten onrechte, vindt Gerben Peelen, senior beleggingsanalist van Iris, het onderzoeksinstituut van Rabobank en Robeco. Peelen noemt het een voordeel dat zero’s geen herinvesteringsrisico van tussentijdse coupons hebben. Een zerobond kan door deze eigenschap en de gegarandeerde uitkering dienen als een spaarpotje voor een bepaald beleggingsdoel, waarbij het vaak een hoger rendement heeft dan een spaarrekening omdat beleggers het geld voor langere tijd vastzetten. Wel is het zo dat hoe langer de looptijd van een zero-bond is, hoe meer de koers tussentijds op de beurs fluctueert. Op einddatum is de uitkering echter gegarandeerd.

Risico - Zowel bedrijven als overheden geven de zerobonds uit. Peelen geeft aan dat het voor particulieren belangrijk is het debiteurenrisico (de kans dat de uitgever van de lening failliet gaat ) zo laag mogelijk te houden. Hij kiest daarom voor overheidsleningen van Europese landen. Deze hebben meestal een zogenoemde AAA-rating, het hoogste niveau van kredietwaardigheid van de uitgevende instantie. „Ik heb een voorkeur voor zero-bonds uitgegeven door de Duitse overheid”, zegt Peelen. Duitse leningen hebben een iets grotere liquiditeit, maar over het algemeen is de liquiditeit van zerobonds helaas beperkt. Als voorbeeld noemt hij de zerobond die een looptijd heeft tot 4 juli 2016. Voor deze obligatie betalen beleggers nu 67,4% ofwel 674 euro. Op de uitkeringsdatum ontvangt de obligatiehouder 1000 euro, hetgeen een gemiddeld rendement van ruim 4 procent betekentMet behulp van deze strategie kan bijvoorbeeld een studiepot voor jonge kinderen worden opgebouwd. Voor een studiepot van 20.000 euro over tien jaar koopt u nu voor 13.780 euro aan zero bonds met een looptijd tot 2016. Ook kunnen de leningen worden gebruikt om een periode met weinig inkomen te overbruggen.

Cleo Scheerboom

Op www.euronext.nl staat een handig naslagwerk over de werking van obligaties.

    • Cleo Scheerboom