Geweldsincidenten vliegtuig gestegen

Amsterdam, 8 aug. De eerste helft van dit jaar is het aantal gewelddadige incidenten in vliegtuigen explosief gestegen. Uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat de politiedienst op Schiphol dit jaar hiervoor al 28 keer is ingeschakeld. Vorig jaar was dat nog zeventien keer. De marechaussee noemt het toegenomen aantal zorgwekkend. Meestal gaat het om dronken passagiers die zich aan agressie schuldig maken. Dit jaar arresteerde de marechaussee al negen mensen die problemen in het vliegtuig maakten. In 2005 werden om deze reden in totaal acht passagiers opgepakt. Dat er niet altijd arrestaties volgen, komt omdat er niet altijd aangifte wordt gedaan.