Bedreigingen van militairen

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft 40 klachten in 2005 onderzocht van bedreigingen van militairen en hun familie. Een deel van deze militairen is uitgezonden naar Afghanistan. Soms werd de familie telefonisch bedreigd door iemand met een Arabisch klinkende stem. Ook zijn dreigbrieven ontvangen. (NRC)