VS, Frankrijk werken verder aan resolutie

De VS en Frankrijk zullen volgens diplomaten vanavond in de VN-Veiligheidsraad een nieuwe ontwerpresolutie indienen die een eerste stap moet zijn naar beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hezbollah.

Volgens diplomaten heerste er in New York een wijdverspreid gevoel dat de eerste tekst, die gisteren rondging, onvoldoende rekening houdt met de Libanese kant. Deze tekst roept onder andere op tot „volledige beëindiging van vijandelijkheden” op basis van de onmiddellijke stopzetting van alle aanvallen door Hezbollah en eveneens onmiddellijke stopzetting van „offensieve militaire operaties” door Israël. Ook eist de tekst ontwapening van Hezbollah.

Onder de voorgestelde wijzigingen is toevoeging van een oproep aan Israël zijn troepen terug te trekken uit Libanon zodra de gevechten ophouden en hun posities over te dragen aan VN-vredestroepen. De huidige tekst maakt daarvan geen melding. De Libanese premier, Fuad Siniora, heeft ook geëist dat dat Israël zich onverwijld terugtrekt uit het omstreden gebied van de Shebaa Farms hangende vaststelling van de grens tussen Libanon en Syrië. Op VN-kaarten is dit gebied Syrisch, reden waarom Israël er is gebleven na zijn terugtrekking uit Libanon in 2000. Voor Israël zou zo’n oproep onaanvaardbaar zijn, zo verluidde in Jeruzalem.

Volgens de eerste tekst moet er in Zuid-Libanon, dat nu door Hezbollah wordt beheerst, een bufferzone komen waar een nieuwe internationale vredesmacht moet worden gelegerd. De vorming daarvan zou onderwerp moeten zijn van een tweede resolutie onder Hoofdstuk VII van het VN-Handvest, dat voorziet in dwangmaatregelen bij niet-naleving.

Israëlische ministers denken dat het leger nog onbepaalde tijd heeft omdat „het onwaarschijnlijk is dat er spoedig een internationale macht” in zuidelijk Libanon zal worden gestationeerd. Zowel politici als politieke commentatoren denken dat een akkoord over een tweede, praktische resolutie over de multinationale macht nog moeizamer tot stand zal komen dan de algemene politieke resolutie die nu aan de orde is.

Premier Olmert heeft zijn ministers opgedragen geen publieke uitspraken te doen. Volgens Israëlische media wil het kabinet ook dat de huidige vredesmacht UNIFIL of de nieuwe multinationale macht ingezet wordt om de Syrisch/Libanese grensovergangen te controleren op wapentransporten naar Hezbollah.