Tbc neemt in Afrika toe met zes procent

De jonge tuberculosepatiënt uit Congo aan wie deze röntgenfoto’s toebehoren, is niet meer te genezen. Dit zal één van de twee miljoen mensen zijn in de wereld die jaarlijks aan tbc overlijden. In veel delen van de wereld is de ziekte onder controle, maar in Afrika neemt het aantal gevallen met 6 procent per jaar toe. De ziekte eist vooral slachtoffers onder armen die geen toegang hebben tot medische zorg.

Het Congolese tbc-patiëntje verblijft bij de Pediatric Foundation in Kimbondo aan de rand van de hoofdstad Kinshasa. De stichting, opgericht door een gepensioneerde Italiaanse dokter, biedt onderdak aan bijna 400 kinderen. De meesten van hen zijn in de steek gelaten nadat ze beschuldigd werden van hekserij, een excuus voor ouders die hun kinderen niet meer kunnen voeden om hen uit huis te zetten.

Van de naar schatting 25.000 tot 50.000 straatkinderen in Kinshasa zijn er vele duizenden zogenaamde heksenkinderen. Het is een nieuw fenomeen in Congo: vroeger werden alleen volwassenen van hekserij beschuldigd. Veel kinderen geloven zelf ook dat ze heksen zijn.