Schuldsaneringen na jaren toename stabiel

Het aantal mensen dat onder toezicht van de rechter zijn schulden moet saneren, stabiliseert na een jarenlange stijging. In de eerste helft van dit jaar heeft de rechter 7.600 schuldsaneringen uitgesproken. Dat zijn er ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2005.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal mensen dat een beroep doet op de vrijwillige schuldhulpverlening is wel toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn regionale verschillen in het verloop van het aantal schuldsaneringen. In de meeste provincies daalde het aantal schuldsaneringen, terwijl in vier provincies sprake was van een lichte stijging. Uitschieter is Noord-Brabant, waar het aantal schuldsaneringen in het eerste halfjaar van 2006 met ruim eenderde steeg.

De provincie Flevoland heeft per hoofd van de bevolking de meeste inwoners die onder rechterlijk toezicht hun schulden moeten opschonen. Van iedere 100.000 inwoners moeten er 81 het grootste deel van hun inkomen afstaan om in een aantal jaar hun schulden zoveel mogelijk af te betalen. Ze moeten in die tijd zelf van een minimumbedrag rondkomen. Friesland kent de minste schuldsaneringen: 26 per 100.000 inwoners. Voor heel Nederland gaat het om circa 45 per 100.000 inwoners.

Er is ook onderscheid naar de omvang van de steden. In steden met meer dan 150.000 inwoners nam het aantal saneringen toe, terwijl het aantal terugliep in de kleinere steden. De meeste saneringen betreffen privé-personen, een klein en afnemend aandeel gaat over eenmansbedrijven.