Het Midden-Oosten en een `oplossing voor altijd` 3

Dat Martin van Creveld schrijver van het artikel onder de kop `Laat Israël harder toeslaan` hoogleraar militaire geschiedenisis aan de Herbeewse Universiteit van Jeruzalem is, is beangstigend.

Zijn artikel is de deconfiture van de `wetenschapper` Creveld en ontmaskert hem als een onvervalste (oorlogs) propagandist.

Het is iedereen toegestaan gelijk Machiavelli te theoretiseren over een eenmalige `genoeg geweld` oplossing. Zoals Martin van Creveld (Het Parool, 9 september 2003) echter zelf aangeeft is er een tweede weg om terrorisme te bestrijden met in achtneming van de mensenrechten, zonder willekeurige burgers te straffen voor de daden van hun soortgenoten.

Hij verwijst naar Spanje en vooral naar de Britten in Noord-Ierland. ”In Noord-Ierland hebben veel meer ordehandhavers - militairen en politiemensen - het leven gelaten dan terroristen. De Britten hebben géén collectieve straffen opgelegd. Ze hebben zich níet laten verleiden tot methoden van hun tegenstander. Ze bleven binnen de grenzen van de wet en gebruikten nooit zware wapens.”

Deze tweede weg zou een goed begin kunnen maken als Israël na een vredesconferentie alle bezette gebieden zou teruggeven.

    • Rob Koopman Leiderdorp