Het Midden-Oosten en een `oplossing voor altijd` 2

”Het is onjuist te zeggen dat Israël in Libanon buitensporig geweld gebruikt. Integendeel, er is sprake van onwil om genoeg geweld te gebruiken om het probleem voor altijd op te lossen”, aldus Martin van Creveld.

Ik vraag mij af wat zo`n uitspraak betekent. Het antwoord kan alleen gegeven worden door de auteur zelf. Van Creveld, militair historicus aan de Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem, hield op 15 april 2002 voor de EO-radio een pleidooi voor ”een massaal bloedvergieten”, in een orde van grootte van 5.000 tot 10.000 Palestijnse burgers, ”omdat kleinere aantallen niet voldoende afschrikwekkend effect hebben.” Na het doden van duizenden Palestijnen moest vervolgens, aldus Van Creveld, een ondoordringbare muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden gebouwd worden, met als argument: ”Wie geen misdaden wil begaan om zijn land te redden moet niet in de politiek gaan.”

De bouw van de muur is in volle gang. Libanon wordt gebombardeerd. Vereist een oplossing voor altijd nog een aanval op Iran, gevolgd door Syrië?