Zoet

In de tekening zitten allerhande zoete lekkernijen verborgen. Welke kunt u vinden?

Bij uw inzending graag het aantal vondsten vermelden. Onder de goede inzenders worden twee cadeaubonnen van € 50,- verloot.

Oplossingen juli: Station op zondag Uit de gegevens blijkt dat alleen E(duard) vooraan kan staan en dat D(esi) een wachttijd (= wt) heeft van 5 minuten. Voor A t/m E zijn drie mogelijkheden (tussen haakjes wt): a D(5) A(4) B(2) C(1) E(0); b A(8) D(5) B(4) C(2) E(0); c A(12+) B(8+) D(5) C(3+) E(0). a valt af, omdat hier voor mij geen plaats is tussen A en D en c valt af omdat de maximale wt 5x2(pinnen)=10 minuten is. Geval b geldt. Ik sta tussen A en D met wt 6 of 7. C (achter E) heeft wt 2, dus E is pinner, D ook. Ik moet dus 2 minuten wachten, totale wt van mij dus 7. A (wt 8) moet 1 minuut op mij wachten; ik heb contant betaald. De winnaar is: J. van Welzen (Oegstgeest).

Oplossingen van Zoet : Deze worden gepubliceerd in M van 2 september. De oplossingen sturen naar: NRC Handelsblad, Redactie M, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam o.v.v. ‘Zoet’ of per e-mail naar: mspelen@nrc.nl. Uw inzending dient uiterlijk 10 augustus om 12.00 uur binnen te zijn.

    • Jelmer Steenhuis