SP vraagt opheldering over gekuist IMF-advies

De Socialistische Partij (SP) is verontwaardigd dat de aanbevelingen van het Internationale Monetair Fonds (IMF) over de Nederlandse economie voor een deel een uitkomst zijn van politieke onderhandelingen. Tweede-Kamerlid Ewout Irrgang van de SP heeft minister Zalm van Financiën schriftelijk om opheldering gevraagd

Het IMF publiceerde eerder deze week een lovend rapport over de Nederlandse economie, hoewel er wel voor gewaarschuwd werd dat ingrepen in de hypotheekrenteaftrek noodzakelijk zijn. Het Nederlandse kabinet heeft de suggestie van IMF-onderzoekers over het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek uit de uiteindelijke aanbevelingen van het dagelijks bestuur van het fonds weten te houden.

Irrgang: „Als de aanbevelingen van het IMF niet het resultaat zijn van economisch onderzoek, maar van politiek getouwtrek, hoeveel waarde kunnen we er dan nog aan hechten? De complimenten van het IMF over het beleid van deze regering kan ik in ieder geval niet meer serieus nemen”.

Hij heeft de minister gevraagd te garanderen dat in de toekomst geen politieke invloed meer zal worden aangewend om rapportages en aanbevelingen van het IMF aan te passen.

Het IMF constateerde in zijn zogeheten Artikel 4-consultatie dat Nederland de afgelopen jaren een ‘sterk beleid’ heeft gevoerd, dat heeft bijgedragen aan het economisch herstel, zoals dat vorig jaar begon en dit jaar doorzette.

De Nederlandse overheid werd door het IMF wel gemaand te streven naar een overschot op de staatsbegroting vanwege de vergrijzing.