Minimumloon in VS toch niet hoger

Het Amerikaanse minimumloon wordt alsnog niet verhoogd. Vorig weekend stemde het Huis van Afgevaardigden in met de eerste verhoging van het minimumuurloon in negen jaar: het zou van 5,15 dollar (4,04 euro) nu geleidelijk naar 7,25 dollar in 2009 gaan. De Senaat heeft dit voorstel nu weggestemd. De maatregel zou de zeven miljoen laagstbetaalden Amerikanen een loonsverhoging van 41 procent geven.

Op vier na zijn alle tegenstemmers Democraat. Zij stemden tegen het voorstel omdat er een controversiële belastingverlaging voor rijkere families aan gekoppeld is. Deze ingreep in de successierechten zou de belastingvrije voet op nalatenschappen ophogen tot 10 miljoen dollar voor echtparen. De belastingverlaging zou volgens verschillende schattingen tussen 310 en 753 miljard dollar kosten.

De stemming was de laatste voorafgaand aan het zomerreces. Leden van het Congres gebruiken deze tijd om campagne te voeren voor verkiezingen in november. Minder dan een kwart van het Amerikaanse publiek keurt het werk van het Congres goed. Met 36 procent is de waardering van president Bush hoger.

Republikeinen hebben de verhoging van het minimumloon jarenlang tegengehouden maar stemden nu voor. „Het publiek heeft een goede neus voor trucs en spelletjes”, zegt de Democratische Senator C. Schumer namens de staat New York. „Dit ruiken ze.”

Volgens de Republikeinse voorstander van de gecombineerde maatregelen G. Smith uit Oregon „houden Democraten van werknemers maar haten ze werkgevers”.

De Senaat keurde wel een maatregel goed waardoor werkgeverspensioenen aan meer regels moeten voldoen. Als de bedrijven tekorten hebben, moeten ze die binnen zeven jaar aanvullen. Hierdoor worden werknemers beter beschermd tegen het niet uitbetalen van opgebouwd pensioen.