Graven in verleden met DNA ‘haringkop’

Bevinden zich onder de inwoners van Vlaardingen afstammelingen van de oer-Vlaardingers, die duizend jaar geleden leefden? Een onderzoek zal het leren: bij 88 inwoners van Vlaardingen – in de volksmond heten ze ‘haringkoppen’– wordt op 19 en 26 augustus wangslijm afgenomen om na te gaan of de skeletten die in 2002 bij opgravingen werden ontdekt van hun verre voorouders zijn.

Niet lang geleden zijn uit de schedels van deze oer-Vlaardingers, die tussen 1000 en 1050 zijn overleden, de kiezen getrokken. Uit een onderzoek is gebleken dat in die kiezen DNA-materiaal is achtergebleven. Op nieuwjaarsdag nodigde de gemeente inwoners uit die meenden „oeroude wortels” te hebben in Vlaardingen om zich te melden voor een DNA-test.

Uiteindelijk zijn 88 ‘haringkoppen’ uitverkoren. Ze zijn tussen de vijftien en 93 jaar en geselecteerd op bekende Vlaardingse namen als Buttgen, Brobbel, Den Admirant en Goch. Bovendien moest aantoonbaar vaststaan dat hun voorouders in de zestiende eeuw in Vlaardingen woonden.

De monsters van zowel de overledenen als de nog levenden gaan naar het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden. In de loop van 2007 hoopt de gemeente Vlaardingen het resultaat van het onderzoek bekend te maken.

Volgens de gemeente dateren de skeletten uit een periode dat Vlaardingen een turbulente ontwikkeling doormaakte. Kort na het jaar 1000 groeide Vlaardingen uit tot de belangrijkste plaats van wat later het graafschap Holland zou heten. Dat had een aanzuigende werking op handelaren die van ver kwamen. Zo zijn er zelfs resten van Engelse Vikingschepen aangetroffen, waarvan delen waren gebruikt om er grafkisten van te bouwen.