Academische misère

Er is wel het een en ander mis met de Europese universiteiten, maar seksschandalen zijn er zeldzaam en weinig colleges worden in circustenten gegeven. Michèle de Waard (W&O, 29 juli) schrijft een nogal tendentieus verhaal. Er worden in Nederland nog altijd goede wetenschappers opgeleid - die gretig aftrek vinden in het buitenland! De Nederlandse universitaire docenten worden beter betaald dan de Amerikaanse, waar weinig full professors meer verdienen dan 100.000 dollar. De grootste problemen hier zijn: de output-financiering: betaling per doctorstitel, per diploma en zelfs per tentamen, en het aanstellings- en bevorderingsbeleid, waarbij te veel wordt gelet op management- en fundraising-kwaliteiten.

Het grote voordeel van de Amerikaanse situatie is haar diversiteit: van universiteiten van niks tot topinstituten. Dat geeft voor studenten en docenten een enorme flexibiliteit. Het BaMa- systeem, in Bologna afgesproken door politici en ambtenaren, zal eenvormigheid in de hand werken. Het is geen toeval dat de beste universiteiten van Europa in landen liggen die afstand houden van `Europa`: het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Er wordt trouwens in de VS ook heel wat afgeklaagd over de universiteiten.

    • emer. hoogl. wiskunde Eindhoven
    • Dr. F.W. STEUTEL