‘We zijn beter dan onze rivalen’

Frans van Houten leidde de verkoop van de chipdivisie van Philips. Nu gaat hij zelf aan het roer staan. „We hebben grote ambities.”

Hij was het aanstormend talent binnen Philips. Drie jaar geleden kwam Frans van Houten in de groepsraad, daarna volgde de raad van bestuur. Nu gaat hij weg om de chipdivisie als zelfstandig bedrijf te leiden.

De opbrengst van de chipdivisie is hoger dan de financiële wereld had verwacht. Had u de waarde zelf zo hoog ingeschat of bent u ook verrast dat investeringsmaatschappijen zoveel over hebben voor uw bedrijf?

„Toen wij in december aan het verkoopproces begonnen, wilden we niet alleen een zo hoog mogelijke waarde creëren voor Philips, maar ook de halfgeleiderdivisie een zo sterk mogelijk uitgangspunt voor de toekomst verschaffen. We waren al bezig met ons business renewal program en dat is goed aangeslagen. Wij zijn het de laatste 18 maanden veel beter gaan doen dan onze concurrenten.”

De markt voor halfgeleiders is nu weer op een hoogtepunt. Heeft u daarvan geprofiteerd?

„Ja. Maar twee tot drie jaar geleden liepen wij achter bij onze concurrenten. Nu doen wij het beter, dus het heeft zeker niet alleen met de goede markt te maken, onze positie is gewoon sterker geworden.”

Komt er binnenkort weer een nieuwe ronde van kostenbesparingen?

„Kostenbesparing was maar een klein onderdeel van ons programma. Maar ik zie nog zeker mogelijkheden voor meer kostenefficiency. We zullen zeker meer maatregelen treffen. In de gesprekken met onze nieuwe eigenaren hebben ze duidelijk gemaakt dat ze achter onze plannen staan om te groeien. Ze willen met ons een buy and build-strategie voeren.”

Dus er komen snel overnames?

„We zeggen nu nog niets. Dat doen we begin september op een bijeenkomst in Berlijn. Daar wordt ook onze nieuwe naam bekend. Maar we hebben grote ambities.”

Heeft u getwijfeld of u mee zou gaan of dat u bij Philips zou blijven?

„Ik werk twintig jaar voor Philips en dan heb je wel een Philips-hart. Ik geef mijn positie in de raad van bestuur op en dat is wel een stap. Maar het is mooi om van dit nieuwe bedrijf een succes te maken.”

U zult, zoals door investeringsmaatschappijen wordt verlangd, aandelen nemen in het bedrijf?

„Ho, ho, u loopt op de zaak vooruit. We hebben een overeenkomst getekend, maar de deal wordt gesloten in het vierde kwartaal. Dan komt dit onderwerp aan de orde. Ik ben nog geen aandeelhouder.”

    • Daan van Lent