Vrijwel hele fractie D66 niet herkiesbaar

Vrijwel de hele zittende D66-fractie, inclusief fractievoorzitter Van der Laan, keert na de Tweede-Kamerverkiezingen van november niet terug in de Haagse politiek. Ook oud-fractieleider Dittrich keert niet terug.

Van Kamerlid Ursie Lambrechts was al bekend dat ze niet zou doorgaan. Kamerlid Bert Bakker maakt later vandaag bekend of hij doorgaat of niet. Hij neigt naar vertrekken. De Kamerleden Boris van der Ham en Fatma Koser Kaya stellen zich als enige twee van de huidige zes fractieleden herkiesbaar.

Van der Laan, die in juni de lijsttrekkersverkiezing verloor van Alexander Pechtold (toen nog minister voor Bestuurlijke Vernieuwing), wil hem „niet voor de voeten lopen”, zegt zij vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Volgens haar kan er bij de kiezers onduidelijkheid ontstaan over de koers van de partij als zij blijft.

Tijdens de campagne voor het lijsttrekkerschap zei Van der Laan dat ze van D66 een brede sociaal-liberale partij wil maken. Pechtold wil veel meer de nadruk leggen op de verhouding tussen burger en overheid. Van der Laan: „Iedereen weet waar ík voor sta en ik ben niet het type dat opeens van standpunt verandert.”

In een reactie op Van der Laans vertrek zegt Pechtold dat zij haar beslissing om te stoppen als besluit presenteerde, en dat hij niet de indruk kreeg dat zij op andere gedachten was te brengen. Volgens Pechtold waren haar overwegingen vooral van persoonlijke aard. „Daar lag de nadruk op. Ze wilde wel weer eens wat anders, zei ze.”

Pechtold zegt dat hij haar vertrek uit de Kamer betreurt, omdat hij „verschillen in de fractie” juist toejuicht. „En zij heeft een grote achterban.” De D66-fractie respecteert het besluit van Van der Laan om niet terug te keren in het parlement. „Ze heeft een heel eerlijke afweging gemaakt. Ze heeft de partij bij de lijsttrekkersverkiezing in juni een keuze voorgelegd en de leden hebben anders gekozen”, aldus vice-fractievoorzitter Bert Bakker. Hij vindt het logisch dat Pechtold geen dringend beroep op Van der Laan heeft gedaan om te blijven. „Dat heeft hij bij niemand gedaan”, aldus Bakker. Kamerlid Boris van der Ham, die graag door wil, begrijpt dat Van der Laan niet wil dat er straks „twee kapiteins op een schip staan”. Hij vervolgt: „Maar de andere argumenten begrijp ik niet zo. Er waren tijdens de lijsttrekkersverkiezing nauwelijks inhoudelijke verschillen tussen beide kandidaten.”

Ook is er respect voor het terugtreden van Boris Dittrich, die gisteren zijn vertrek aankondigde. „Lousewies en Boris hebben allebei op hun eigen manier hun sporen verdiend binnen de partij”, aldus Bakker. Hij kan zich wel wat voorstellen bij hun besluiten. Bakker zit, net als Dittrich, sinds 1994 in de Kamer. Net als Van der Laan heeft ook hij minder op met de stijl van Pechtold.

Het partijbestuur van D66 betreurt het vertrek van de Kamerleden – „het zijn allemaal stemmentrekkers voor D66”, aldus een partijwoordvoerder – maar respecteert hun besluit. „Het wordt zaak nu vooral naar de toekomst te kijken, daar zijn we hard mee bezig”, aldus de woordvoerder.

van der laan: pagina 3