Veranderingen treden steeds op in maatschappij

”...alleen de zekerheid in een overgangsperiode te leven blijft over”, aldus Menno van der Veen (Opiniepagina, 29 juli). Die zekerheid is van alle tijden, want hoe lang is het geleden dat er geen overgangsperioden waren? Een kenmerk van dynamische tijden is immers dat er steeds veranderingen optreden in verschillende sectoren van de maatschappij. Wanneer we die veranderingen een revolutie gaan noemen is niet duidelijk. Meestal gaat het om zeer fundamentele wijzigingen in machtsverhoudingen die met geweld gepaard gaan. Of van een conservatieve revolutie gesproken kan worden als het om het gebeuren in het laatste decennium gaat, blijft de vraag. Meer afstand van de actualiteit bevordert bovendien de objectiviteit van het oordeel.

Wat Van der Veen verder te berde brengt om de vermeende behoefte aan nieuwe utopieën te rechtvaardigen, is zo chaotisch dat je er alle kanten mee op kunt, maar nergens wordt duidelijk of die behoefte er ook werkelijk is. Van der Veen is aan het hineininterpretieren en bedoelt misschien te zeggen dat mensen (weer) behoefte hebben aan geloof of ideologie. Een magere conclusie.

    • Willem Langeveld Amsterdam