straks op nrc.nl

15.00 uur:

Alle honderd covers

Dit is het honderdste nummer van nrc.next. Vanaf vanmiddag zijn alle covers van de tot nu toe verschenen nummers van nrc.next te zien op nrc.nl/next

Bijvoorbeeld het eerste nummer van 15 maart – Win een paspoort – over de inburgeringscursus.

En het omslagverhaal Wat wil Lousewies? van 28 april dit jaar.

16.00 uur:

Nieuwsupdate

Een overzicht van het nieuws uit NRC Handelsblad.

En in de weblogs...

Nextlog

Bijna dagelijks doen Hans Nijenhuis en Titia Ketelaar, respectievelijk chef en plaatsvervangend chef van nrc.next, op hun ‘Nextlog’ verslag van wat er op de krantenredactie is gebeurd. Welke keuzes er zijn gemaakt bij het maken van de krant? Deze week onder andere een discussie met lezers over ‘schokkende foto’s’ uit Libanon. Moet de krant een foto van een gedood kind afdrukken? Of toch een abstracter beeld?

De laatste bijdrage: ‘Op naar de volgende honderd!’ www.nrc.nl/nextlog