‘Ook handsfree bellen leidt tot ongelukken’

Door mobiel bellen in de auto vallen jaarlijks honderden doden en gewonden in het verkeer. Dat concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van een rapport over de effecten van mobiel bellen op de verkeersveiligheid.

De stichting heeft gekeken naar een groot aantal buitenlandse onderzoeken. Daaruit blijkt dat bellen in de auto leidt tot een twee tot negen keer zo grote kans op een ongeval. Er is geen groot verschil tussen handsfree bellen of bellen met de telefoon in de hand. Beide vormen zorgen voor afleiding en extra gevaar op de weg.

Een totaal verbod op bellen in het verkeer is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet handhaafbaar. De politie zou niet goed kunnen vaststellen of een bestuurder van een auto aan de telefoon is of dat hij bijvoorbeeld zit te zingen. Volgens een woordvoerder wordt wel nagedacht over de mogelijkheden van een voorlichtingscampagne, maar hiervoor zijn vooralsnog geen concrete plannen.

In haar rapport berekent de SWOV dat als er helemaal niet meer mobiel gebeld zou worden in het verkeer, dit jaarlijks in Nederland ongeveer zeshonderd verkeersslachtoffers zou schelen. De stichting baseert deze berekening op een Canadees onderzoek waaruit is gebleken dat bellende automobilisten een vier keer zo grote kans op een ongeval hebben als niet bellende automobilisten.

De SWOV is voorzichtig met een schatting over het aantal verkeersdoden, maar volgens SWOV-onderzoeker Willem Vlakveld is de verhouding tussen ernstige verkeerslachtoffers en verkeersdoden een op tien. Een eenvoudige rekensom leert dat rond de zestig verkeersdoden zouden worden voorkomen als mensen helemaal niet meer in de auto zouden bellen.

In het rapport pleit de SWOV verder voor het doen van nader onderzoek in Nederland over de gevaren van mobiel bellen in het verkeer. Om dit mogelijk te maken, moet de politie beter registreren wat de toedracht is van verkeersongelukken. Verder moeten telefoongegevens van mobiele providers beschikbaar komen om inzichtelijk te maken of autobestuurders vlak voor een ongeval aan het telefoneren waren. Ook pleit de stichting voor onderzoek naar het mobiele belgedrag onder fietsers en voetgangers.