Jonge asielzoekers verdwenen uit centra

In de afgelopen maanden zijn dertien minderjarige asielzoekers uit Nigeria verdwenen uit vier verschillende opvangcentra in Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu het toezicht op deze groep verscherpen.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de voogdij-instelling Nidos hebben de vermissing van de elf meisjes en twee jongens onlangs gemeld bij politie en marechaussee. Het onderzoek dat vervolgens in gang is gezet, heeft nog niets opgeleverd. De vrees bestaat dat de kinderen zijn geronseld voor de prostitutie.

De ‘alleenstaande minderjarige asielzoekers’ (ama’s) werden opgevangen in centra in Oisterwijk, Middelburg, Drachten en Baexem. Daar moesten ze zich twee keer per dag melden. Elke keer dat een ‘ama’ zich niet meldde, werd dat doorgegeven aan de politie. Een woordvoerder van het COA zegt dat de organisatie zich grote zorgen maakt over het lot van de dertien jongeren.

In de Tweede Kamer is na deze nieuwste vermissing een meerderheid ontstaan voor een meer besloten opvang van de jonge asielzoekers. Ook minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) wil dat. Eerder al waren CDA en VVD voor een strenger regime, waardoor de bewegingen en de contacten van de ama’s beter zouden kunnen worden gecontroleerd om hen te beschermen. Inmiddels vindt ook PvdA’er Dijsselbloem dat „een korte gesloten opvang” nuttig kan zijn „in afwachting van terugkeer naar huis”.

In de opvangcentra waar jeugdige alleenstaande asielzoekers verblijven, zijn intussen nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen. Er kwam 24-uursbewaking, medewerkers en asielzoekers kregen elektronische toegangspasjes en er werden camera’s geïnstalleerd. Na het zomerreces stuurt minister Verdonk een brief aan de Tweede Kamer waarin de juridische en praktische mogelijkheden van meer besloten opvang worden beschreven. Ook Verdonk beschouwt dit als een zwaar middel, zei ze tijdens een overleg met de Kamer.