Het dieptepunt van de overlast: een duif in je bed

Waar winden stedelingen zich over op? In Groningen regent het klachten bij de gemeente over overlast van stadsduiven.

Harm Jan Verweij van de Stadsduivenwerkgroep voert de Groningse stadsduiven. Hij overtreedt daarmee bewust het voerverbod. Foto Karel Zwaneveld 01082006. Groningen. Nederland. Harm Jan Verweij van de Stadsduivenwerkgroep voedt de duiven aan het Hereplein . Foto Karel Zwaneveld Zwaneveld, Karel

In een nisje van de Groninger Martinikerk heeft een burger een inmiddels verwelkt bosje rozen neergelegd. Daarbij een klein geplastificeerd kaartje met de tekst: Leve de stadsduif. Groningen tegen de duivenmoord.

Binnenkort worden in Groningen in opdracht van de gemeente 2.000 stadsduiven gevangen en vergast. Hiermee wordt een raadsbesluit van vorig jaar juli uitgevoerd. De duivenpopulatie is in vier jaar tijd fors gegroeid, vertelt wethouder Jannie Visscher in haar werkkamer op het stadhuis. „Er zijn nu tussen de 5.000 en 6.000 dieren en de overlast is verschrikkelijk.”

Het regent klachten bij de gemeente en er ontstaan gevaarlijke situaties, stelt Visscher. „Dakgoten en brandtrappen van woningen liggen vol poep. Als je ze met water afspuit krijg je spekgladde trappen.’’ De gemeente heeft een wettelijke taak voor „ongediertebestrijding’’, zegt ze. Het dieptepunt was het verhaal dat een burger haar onlangs met tranen in de ogen vertelde: er zat een duif in haar bed.

De explosieve groei is veroorzaakt door het bijvoeren van de dieren, waarmee duivenvrienden zo’n vier jaar geleden begonnen, is haar overtuiging. Een eenmalige vangactie in combinatie met een voerverbod moet het aantal stadsduiven beperkt houden.

De Groninger afdeling van de Dierenbescherming probeerde het vergassen van de duiven vorige maand tevergeefs te keren voor de kortgedingrechter. Afmaken is in strijd met de welzijnswet voor dieren, vindt de organisatie, die nu een bodemprocedure overweegt.

Hans Osinga en Harm Jan Verweij zitten in de Stadsduivenwerkgroep. Op vier plekken in de stad strooien ze dagelijks kilo’s tarwe en gerst voor de dieren. Ze overtreden daarmee bewust het voerverbod en kregen hiervoor al diverse dagvaardingen en bekeuringen.

De kantonrechter verwees de zaak onlangs terug naar de rechter-commissaris die nu deskundigen wil horen. Osinga zegt dat duiven juist gaan schooien bij horecazaken als ze geen goed voer krijgen. „In dat geval krijg je magere patatduiven met een slechte gezondheid, die sneller worden aangereden in het verkeer.”

De Stadsduivenwerkgroep werkt met de Groninger City Club, VVD-raadslid Jan Evenhuis en de Dierenbescherming samen in de Stuurgroep Stadsduiven, die zich sterk maakt voor een diervriendelijke oplossing. Vangen lost niks op, weet Osinga. Een in Duitsland beproefde methode is het plaatsen van duiventillen, waar de vogels kunnen rusten, nestelen en eten. Gelegde eieren worden vervangen door kalkeitjes om voortplanting tegen te gaan.

Maar de gemeente Groningen wil er niet aan, tot ergernis van Osinga. Hij wijst op het beleid in onder meer Antwerpen, Mannheim en München, waar jaarlijks veel duiven werden gedood. „Daar is men ermee gestopt, omdat het niets hielp. Overgebleven duiven planten zich sneller voort, omdat er nestgelegenheid vrijkomt. De populatie verjongt en de vruchtbaarheid neemt toe. Binnen een jaar zit je weer op hetzelfde aantal.’’ In 45 Duitse steden staan al tillen. „De overlast neemt daar af.”

Voor Verweij is het onbegrijpelijk dat een links meerderheidscollege duiven laat vergassen. „Terwijl Groningen voor het eerst een een paragraaf over dierenwelzijn in het collegeprogram heeft!’’ Osinga verbaast zich erover dat een SP-wethouder beleid uitvoert, waar haar partij vorig jaar tegenstemde. „SP-fractievoorzitter Verschuren zei in de raadsvergadering waar het besluit viel tot vergassing: „Dit is vogelmoord’’.

En nu voert een SP-wethouder zonder blikken of blozen 2.000 duiven naar de slachtbank. Je reinste kiezersbedrog.”

Visscher kent het standpunt van haar partij van toen niet exact. „Ik zat toen niet in de raad’’. Ze meent dat een „fatsoenlijk en stabiel bestuur geen genomen besluitvorming van tafel veegt”.

De wethouder staat niet onwelwillend tegenover tillen, maar noemt die een oplossing voor de lange termijn. „Het probleem is groot en moet nu worden aangepakt. Dat kan alleen door vangen en doden. Hoe vervelend we dat ook vinden.”

    • Karin de Mik