Hemellichamen draaien om elkaar

Rotterdam, 4 aug. De huidige opvatting over het ontstaan van sterren wordt met de ontdekking van twee om elkaar draaiende planeetachtige hemellichamen op zijn kop gezet. Een Canadees-Chileens team ontdekte dit fenomeen op vierhonderd lichtjaar van de aarde. Dit stond gisteren in de online editie van Science. De twee even oude objecten - respectievelijk zeven en veertien keer zwaarder dan Jupiter - kunnen niet samen zijn ontstaan als restproduct bij de geboorte van sterren, zoals tot nu toe werd aangenomen, omdat die chaotische ontstaanswijze de twee ver uit elkaar zou slingeren. De beste verklaring is dat ze net als sterren uit een gaswolk zijn ontstaan, hoewel ze daar volgens de huidige theorie te klein voor zijn.