Generaals VS somber over situatie Irak

Twee Amerikaanse topgeneraals hebben gisteren verklaard dat het toenemend geweld in Irak in burgeroorlog kan ontaarden. Hun uitlatingen volgen op een soortgelijke waarschuwing van de onlangs vertrokken Britse ambassadeur in Irak.

De generaals – de Amerikaanse topcommandant in het Midden-Oosten, John Abizaid, en de voorzitter van de verenigde chefs van staven, Peter Pace – hadden zich niet eerder zo somber geuit over de situatie in Irak. Zij deden dat in een hoorzitting van de Senaatscommissie voor de strijdkrachten, waaraan ook minister van Defensie Donald Rumsfeld deelnam.

„Het is mogelijk dat Irak in een burgeroorlog kan terechtkomen”, als er geen eind wordt gemaakt aan het geweld tussen sunnieten en shi’ieten, zei generaal Abizaid. Hij zei dat het sektarisch geweld waarschijnlijk niet eerder zo erg is geweest, met name in Bagdad. Generaal Pace op zijn beurt zei: „We hebben de mogelijkheid dat dit in burgeroorlog uitmondt.”

De generaals achten een grootscheepse burgeroorlog onwaarschijnlijk. Op de vraag of de VS hun militaire missie moeten voortzetten als dat wél zou gebeuren, wilde minister Rumsfeld niet direct antwoorden. Hij zei niet de indruk te willen wekken van burgeroorlog uit te gaan. Deze kwestie moet uiteindelijk door de Irakezen zelf worden beantwoord.

Rumsfeld waarschuwde tegen het voortijdig terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Irak, nu 130.000 man, wat zijns inziens als een overwinning zou worden gezien door extremisten die controle willen uitoefenen tot buiten het Midden-Oosten. Veel Congresleden hebben gepleit voor substantiële terugtrekkingen. Ook de Amerikaanse commandant in Irak, generaal Casey, heeft daar eerder over gesproken.

Er was scherpe kritiek van Democraten en enkele Republikeinen op de aanpak van de oorlog. Senator Hillary Rodham Clinton zei dat Rumsfeld „presideert over een mislukte politiek”.

In Bagdad maakten duizenden jonge shi’ieten zich vanochtend op voor een betoging ter ondersteuning van de Libanese fundamentalistisch-shi’itische organisatie Hezbollah in haar strijd tegen Israël. De radicale shi’itische geestelijke Muqtada Sadr heeft opgeroepen tot de demonstratie in zijn bolwerk in de hoofdstad, de sloppenwijk Sadr City. Volgens de staatstelevisie hebben de autoriteiten toestemming gegeven voor de betoging.(AP, Reuters)