Alquin

In het artikel over Sgt. Pepper op zijn Venlo`s (Cultureel Supplement, 28 juli) werd gezegd dat Dicky Franssen (die aan het project meewerkt) vroeger toetsenist was bij Alquin. Hoewel dit strikt genomen wel waar is, is hij nog steeds de toetsenist. Alquin is namelijk nog springlevend. Zo is vorig jaar nog een cd uitgebracht met nieuw werk. Zie voor informatie de website www.alquin.org.

    • Rob Freeling