Stelling

Laat je niet bang maken. Neem de goedkoopste hypotheek, ook al brengt die meer risico met zich mee.

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669

Het stemmen per sms kost 25 cent, je ontvangt per stem een bericht met de tussenstand.

Kijk vandaag voor de uitslag op www.nrc.nl/next

Gisteren was de stelling ‘Venezuela moet een zetel krijgen in de VN-Veiligheidsraad om er socialistisch tegenwicht te bieden.’

Er waren 86 reacties. De meerderheid stemde ‘eens’, 59 procent. 33 procent was het oneens met de stelling en 8 procent stemde ‘neutraal’.