Secretaresse ontvangt 1,2 mln na pesterijen

Een Londense rechtbank heeft eergisteren een secretaresse van Deutsche Bank een schadevergoeding van 817.000 pond (1,2 miljoen euro) toegekend wegens aanhoudende pesterijen door collega’s, die haar tot wanhoop dreven.

De 36-jarige Helen Green verklaarde voor de rechter dat vier vrouwelijke collega’s haar vanaf de eerste dag dat ze voet zette in het kantoor van de bank, in oktober 1997, hadden lastiggevallen en gepest. Ze beweerden dat Green stonk en jouwden haar openlijk uit. „Het was niet speels, het was kwaadaardig”, aldus Green, die stelde dat sprake was van een weloverwogen campagne tegen haar.

In november 2000 kon Green de psychische druk niet langer aan en kreeg een zenuwinzinking. Een half jaar later was ze terug, maar in oktober 2001 ging het opnieuw mis. Op het dieptepunt van haar crisis bestond er zelfs vrees bij haar omgeving dat ze uit pure wanhoop zelfmoord zou plegen en werd ze bewaakt.

Deutsche Bank ontkende dat er sprake was van koeionerend gedrag van het personeel jegens Green. De advocaat van de bank wees erop dat Green al eens eerder onder depressies had geleden voordat ze bij de bank kwam. Een bankwoordvoerder zei dat de situatie was onderzocht, maar dat de bedrijfsleiding geen aanleiding had gezien voor disciplinerende maatregelen. De bank overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De rechter liet bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding meewegen dat Green, die in 2001 een jaarsalaris genoot van circa 45.000 pond, aan het begin van haar loopbaan stond. Naar verwachting zou haar loon in de daaropvolgende jaren nog aanmerkelijk zijn gestegen.

Green, die nu op een academische loopbaan hoopt, zei dat ze pas naderhand had beseft hoe groot het probleem is met pesterijen en koeionerend gedrag op veel kantoren in de Londense City, het financiële centrum van Londen. Advocaten in de City waarschuwden werkgevers naar aanleiding van Greens geval het probleem niet te veronachtzamen.