‘Nederland, blijf niet zwijgen’

Twaalf hulp- en vredesorganisaties roepen minister Bot in een advertentie op om dapperder stelling te nemen in de oorlog tussen Israël en Hezbollah.

Nederland: wie zwijgt stemt toe. Het zijn de eerste woorden van een advertentie van twaalf hulp- en vredesorganisaties vandaag in dagblad Trouw. Ze schrijven dat in Libanon, Gaza en Israël „vooral burgers” het slachtoffer worden van een aanhoudend conflict. Het bombardement van het Libanese dorp Qana door Israël noemen ze „het trieste dieptepunt”.

De organisaties – waaronder de initiatiefnemers United Civilians for Peace, Stichting Israëlische Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) en Een Ander Joods Geluid, alsmede Cordaid, Defence for Children en Pax Christi – menen dat „een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en volledig staakt-het-vuren” de enige manier is om burgers bescherming te bieden. „VN-secretaris generaal Kofi Anan”, vervolgen ze, „heeft hiertoe opgeroepen. Wij verlangen van de Nederlandse regering dat zij haar stem verheft en deze oproep ondubbelzinnig steunt.” Jaap Hamburger, vice-voorzitter van Een Ander Joods Geluid, is woordvoerder van de drie initiatiefnemers.

Wat wilt u dat de Nederlandse regering precies doet?

Hamburger: „We doen een dringend beroep op minister Bot van Buitenlandse Zaken om binnen de EU te zoeken naar steun voor een ondubbelzinnig staakt-het-vuren. Die mogelijkheid heeft Bot, hij moet zich dapperder opstellen in de onderhandelingen met de EU-partners dan hij nu doet. De minister zegt zich als een realo te beschouwen, hij roept iets van: ‘Israël heeft flink, hier en daar te flink uitgehaald’. Dat is het understatement van deze nog jonge eeuw. Hij moet zich aansluiten bij CDA-senator Van der Linden die namens 315 parlementariërs bij de Raad van Europa zegt dat de aanvallen van Israël op civiele doelen onaanvaardbaar zijn.”

In de advertentie staat dat Nederland zwijgt, en dus toestemt.

„Als je àlle middelen om een bloedbad te voorkomen niet wil inzetten, verleen je medewerking aan het doen sneuvelen van burgers die part noch deel hebben aan het conflict.”

Dat is een harde conclusie.

„Dat is waar, maar zij is minder hard dan die van Nederlanders – en die zijn er óók – die van oordeel zijn dat ons land medeplichtig is.”

De Nederlandse regering verspeelt in onze ogen haar geloofwaardigheid als voorvechter van het internationaal recht, staat in de advertentie. Kunt u dat toelichten?

„Den Haag wil de hoofdstad worden van het internationale recht. Dan verwacht je dat een minister van Buitenlandse Zaken zich laat leiden door het internationale recht. Den Haag raakt zijn geloofwaardigheid kwijt zo lang het stilzwijgend het recht van de sterkste tolereert.”

En dat is Israël?

„Ja. Israël wil zijn burgers beschermen, maar gebruikt daarvoor buitenproportioneel geweld tegen burgers. Het stelt dat Hezbollah het conflict is begonnen door twee Israëlische soldaten te ontvoeren. Maar Hezbollah – dat ook tegen het staakt-het-vuren-is – meldde daarop direct met Israël over die gevangenen te willen onderhandelen. Israël sloeg dat aanbod af en begon een grootschalige oorlog. Voor de vijfde keer in dertig jaar viel het Libanon binnen.”

    • Guido de Vries