Magere groei haven Rotterdam in eerste helft 2006

De Rotterdamse haven heeft in de eerste helft van dit jaar 186 miljoen ton goederen overgeslagen, een stijging van ruim 1 procent ten opzichte van vorig jaar.

De resultaten staan in schril contrast ten opzichte van de – weliswaar beduidend kleinere – haven van Amsterdam dat met een toename van de goederenoverslag van 18 procent in de eerste zes maanden van dit jaar de snelst groeiende haven van Noordwest-Europa was. Amsterdam sloeg in totaal 43 miljoen ton goederen over, voornamelijk olie, kolen maar ook containers.

De Ceres containerterminal, waar jaren geen container is overgeslagen, profiteert onder meer van de overname van rederij P&O Nedlloyd door het Deense Maersk. Jarenlang heeft Nedlloyd, dat deel uitmaakte van de alliantie Grand Alliance, zich verzet tegen containeroverslag in Amsterdam, omdat het in Rotterdam een eigen terminal aan het bouwen was.

Nu Nedlloyd na de overname van Maersk uit de Grand Alliance is gestapt doet deze alliantie, met onder meer de rederijen NYK en Hapag Llloyd, Amsterdam wél aan. Hetgeen een positieve uitwerking heeft gehad op de cijfers, hoewel Ceres-directeur Pieter Bas Bredius aangeeft dat het verplaatsen van containeroverslag naar Amsterdam „voor Rotterdam geen onoverkomelijk probleem is”.

Rotterdam heeft volgens havendirecteur Hans Smits op dit moment wel een aantal andere zorgen. Belangrijke concurrenten in de containeroverslag als Antwerpen, Hamburg en Bremen groeien sneller dan Rotterdam. „We zijn dit jaar wat de overslag betreft een langzame starter. Het eerste kwartaal was zuinig, maar daarna pakte het op. Helaas werd dit getemperd door computerproblemen bij containeroverslagbedrijf ECT en door een onderhoudsstop voor een hoogoven en voor enkele raffinaderijen”, zei Smits. Hij denkt dat het herstel zich in de tweede helft van dit jaar zal voortzetten. Smits verwacht een groei van de Rotterdamse haven, met afstand nog steeds de grootste haven voor containers in Europa, voor dit jaar van uiteindelijk 2 procent.