krapte en toch geen hogere looneis

Als de arbeidsmarkt krapper wordt, stijgen doorgaans de lonen. Toch kiest de vakbond FNVBondgenoten niet voor een hogere looneis.

Lees hoe de vakbond zijn onderhandelingsruimte vaststelt op de pagina’s ‘cao voor beginners’ op www.fnv.nl/cao