Gezamenlijk klimaatplan Alpenlanden

De Alpenlanden gaan gezamenlijk de strijd aan tegen klimaatverandering. Dat heeft de Beierse minister van Milieu, Werner Schnappauf, gisteren gezegd.

Volgens Schnappauf, die voor de gelegenheid een persconferentie gaf op de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland, worden de Alpen meer dan gemiddeld getroffen door de opwarming van de aarde. Met het project, waarvoor de komende twee jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar is, moeten strategieën worden ontwikkeld om te reageren op de gevolgen van een temperatuurstijging van mogelijk ongeveer 4 graden Celsius – meer dan het wereldwijde gemiddelde. Met het geld wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor met name toerisme en landbouw. Ook wordt gekeken hoe de Alpenlanden moeten reageren op een toename van het aantal lawines, aardverschuivingen, overstromingen en afbrokkelende rotswanden – deze zomer kwam er bij de Zwitserse Eiger alleen al 400.000 ton steen naar beneden.

„De afgelopen 50 jaar is de temperatuur in het gebied met 1,2 graden gestegen, dat is dubbel zoveel als de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd”, aldus de minister, die geen betere plek voor zijn aankondiging had kunnen kiezen dan bij de Schneeferner-gletsjer op de Zugspitze. Want hoewel personeel van de Zugspitz-spoorlijn ieder voorjaar met man en macht sneeuw op de Schneeferner schuift en het ijs in de zomer beschermd wordt tegen direct zonlicht, krimpt de gletsjer in snel tempo. Op een warme zomerdag stroomt 35 miljoen liter smeltwater de berg af, het dagelijkse waterverbruik van een stad van 250.000 inwoners.

Klimaatonderzoekers verwachten in de komende jaren een verdubbeling van het aantal zomerse dagen boven de 30 graden en een halvering van het aantal vorstdagen in de winter. Tussen 700 en 1000 meter hoogte zal in de winter zelden nog sneeuw voorkomen. Het zal sowieso veel minder sneeuwen. In plaats daarvan zal in de winter sprake zijn van een toename van (zware) regenval. De zomers zullen juist droger worden.

Munich Re, herverzekeraar uit München, heeft volgens klimaatonderzoeker Wolfgang Seiler berekend dat de afgelopen 25 jaar alleen al in de Alpen voor bijna 60 miljard euro schade is ontstaan door wateroverlast.

De Groenen eisen maatregelen om de uitstoot te beperken van kooldioxide en andere broeikasgassen die verantwoordelijk worden gehouden voor de klimaatverandering. En het moet maar eens afgelopen zijn met het rooien van bossen voor nieuwe skipistes en met de sneeuwkanonnen.