Gedicht van Peeters verpest door tijdschrift

De dichteres Hagar Peeters eist een schadevergoeding van ongeveer 1.000 euro van het tijdschrift Happinez. Het ‘mindstyle magazine’ heeft in zijn jongste nummer een gedicht van Peeters zonder toestemming bewerkt tot een in haar ogen zeer slecht gedicht.

Dit heeft Peeters’ uitgever Podium vanmiddag bevestigd. Behalve een schadevergoeding wil de uitgeverij ook een rectificatie in het volgende nummer van het blad en verontschuldigingen. „Ik ga ervan uit dat het blad dit niet uit kwaadwilligheid heeft gedaan, maar het is voor ons wel van belang om een rood lampje te laten branden – namelijk om duidelijk te maken dat auteursrechten gerespecteerd moeten worden”, zegt directeur Joos Nijsen van Podium.

Van kwade trouw is inderdaad beslist geen sprake, zegt Karen Ekker, bladmanager van Happinez. „Wij hebben respect voor andermans intellectuele eigendom en gaan zorgvuldig om met de publicatie van tekst en beeld door anderen gemaakt.” Ekker zegt met Hagar Peeters en Podium een gesprek te willen voeren. Of de eisen worden ingewilligd kan ze niet zeggen, mede omdat hoofdredacteur Inez van Oord met vakantie is.

In de rubriek ‘Inspiratie’ staan onder reisfolder-achtige foto’s uit het Midden-Oosten dichtregels over de vrijheid, het thema van dit nummer. Van Oord heeft de regels ontleend aan Peeters gedicht Genoeg gedicht over de liefde vandaag en deze vervolgens bewerkt. Het woord ‘liefde’ is vervangen door ‘vrijheid’, terwijl in enkele gevallen hele regels werden aangepast. Zo werd ‘want al schrijvend heb ik de liefde niet bedreven’ in de bewerking van Van Oord ‘want al schrijvend heb ik mijn vrijheid niets gegeven’. Hoe de bewerking tot stand is gekomen, kan Ekker niet zeggen: „Inez van Oord kan ik nu niet bereiken; zij is in een land waar het nu nacht is.”

Een vriend van Peeters, die vanmiddag niet bereikbaar was, ontdekte de bewerking. Uitgever Nijsen spreekt van een ‘artistieke verkrachting’. „Je wordt bevangen door plaatsvervangende schaamte als je leest hoe iemand een beetje poëtisch is gaan doen met andermans intellectuele eigendom”, zegt Nijsen. Als Happinez niet binnen twee weken over de brug komt, spant Podium een rechtszaak aan.