Werkloze jongeren niet te vinden

Het is voor gemeenten een droomoplossing voor de jeugdwerkloosheid: bedrijven die banen of leer/werktrajecten aanbieden. Maar in Rotterdam, waar veel werkloze jongeren wonen, loopt deze oplossing in een aantal gevallen spaak. Oorzaak: het ‘Jongerenloket’ van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam kan de bedrijven geen jongeren meer leveren.

De jongeren die bij het Jongerenloket geregistreerd staan, zijn niet beschikbaar. Ze zitten bijvoorbeeld al in een ander traject, of ze zijn zwanger of ze hebben al kinderen voor wie ze moeten zorgen. Werkloze jongeren zonder uitkering staan niet officieel geregistreerd.

Een traject om werkloze jongeren tot schilder op te leiden, dreigt om die reden te mislukken. Er zijn slechts vier kandidaten, in plaats van de beoogde vijftien. „We krijgen de jongeren niet te pakken”, zegt Jolien Faber van reïntegratiebedrijf BV Aanbouw Rijnmond, dat het traject uitvoert. „En dat is zonde, want we kunnen de deelnemers een baan garanderen. Schildersbedrijven houden plaatsen voor hen vrij.”

Voor de werving van geschikte kandidaten voor het traject is BV Aanbouw Rijnmond afhankelijk van het Jongerenloket, dat de gegevens van werkloze jongeren met een bijstandsuitkering doorgeeft. Daardoor vallen de jongeren zonder uitkering buiten de boot. Faber: „We weten dat die jongeren er zijn, maar ze zijn bij ons niet bekend.” Er moeten vóór eind september nog elf werkloze jongeren worden gevonden om het project door te laten gaan.

BV Aanbouw Rijnmond zou graag zien dat de gemeente meer werk maakt van het achterhalen van gegevens van werkloze jongeren zonder uitkering. Inmiddels hebben Matthijs van Muijen en Fouad el Haji, gemeenteraadsleden voor de PvdA, schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De verantwoordelijke wethouder en het Jongerenloket willen niet inhoudelijk reageren voordat die vragen door het college zijn beantwoord.