Semprun legt zijn ideeën niet uit aan Palestijnen

In haar column `Afschuw ja, verdoeming nee`, naar aanleiding van de Israëlische bombardementen op Zuid-Libanon, haalt Elsbeth Etty de Spaanse schrijver Jorge Semprun aan, die het bestaan van Israël de toetssteen van de onmenselijkheid en de menselijkheid van de soort noemde, en één van de zeldzame plaatsen op aarde waar geen enkel compromis aanvaardbaar is.

Elsbeth Etty schrijft dat Semprun een morele stem in Europa is, maar zij schrijft er niet bij hoe deze morele stem van Europa zijn ideeën duidelijk dacht te maken aan de Palestijnen.

De huidige ontwikkelingen wijzen er misschien op dat we inmiddels Israël zelf, als resultaat van die door Semprun verdedigde status aparte, een toetssteen van onmenselijkheid en menselijkheid moeten noemen.

    • Neil van der Linden