`Rebellen in Darfur moorden om verdrag`

Khartoum. De rebellen in de Soedanese regio Darfur die in mei het vredesverdrag met de Soedanese regering hebben ondertekend, hebben burgers vermoord en verkracht om ze te dwingen het onpopulaire akkoord te steunen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het verdrag, dat tot stand kwam na bemiddeling van de Afrikaanse Unie, werd door een van de drie grote rebellengroepen in Darfur ondertekend. Tienduizenden mensen in Darfur hebben geprotesteerd tegen het akkoord, omdat het volgens hen niet aan hun eisen tegemoetkomt. De rebellengroep ontkent de beschuldigingen.