Israël roept problemen over zichzelf af

`Goed` en `Kwaad` verschuiven in de geschiedenis voortdurend, en dat is voor emotioneel betrokkenen soms moeilijk te accepteren. Nederland is geestelijk deels nog steeds niet boven de morele denkkaders van 1945 uitgegroeid. Dat blijkt uit de column van Elsbeth Etty (Opiniepagina, 1 augustus), waarin zij op mijn stuk over de morele verwording van Israël in de Volkskrant reageert.

Gezien het holocausttrauma in joodse kring heb ik voor de omzichtige omgang daarmee lang begrip kunnen opbrengen, maar dat begrip kan niet oneindig zijn, als dat in zoveel collateral damage in het Midden-Oosten resulteert en door Israël als een vrijbrief voor koloniale landroof wordt gebruikt. Politiek is geen psychotherapie. Israël heeft veel problemen over zichzelf afgeroepen door de gematigde Palestijnen niets te bieden waarmee zij hun eigen bevolking van een vredeskoers konden overtuigen; door Abbas te negeren kreeg het Hamas. Israël is ook het enige land in het Midden-Oosten dat al veertig jaar illegaal territorium bezet houdt. Tegenover Ahmadinejads oproep Israël van de kaart te vegen, staat Olmerts aankondiging vanwege twee soldaten Libanon vijftig jaar terug in de tijd te bombarderen, en anders dan Ahmadinejad voert hij dat dreigement vandaag ook daadwerkelijk uit.

Dan de atoomwapenkwestie. De kern is dat Bush Iran wil verbieden, wat hij aan India, Pakistan en Israël toestaat, en dat hij Iran aan de regels van een VN wil onderwerpen, waaraan hij zelf geen boodschap heeft door zich boven de wet te stellen. Dat is het fundamentele geloofwaardigheidsprobleem van Amerika; wie dat weigert in te zien, zal nooit tot een oplossing komen die voor Arabieren acceptabel is. Dat kan men niet ongestraft blijven negeren en daarvoor betaalt Washington met zijn toenemend isolement nu de prijs.

Over de idiotie van de TU Delft zijn we het eens. Dat is ook geen intellectuele instelling, maar een ontspoorde ingenieursfabriek.

    • T.H. Von der Dunk