Internet Voorkeur

De website van Onze Taal

Spelling. Sinds gisteren is het nieuwe Groene Boekje officieel van kracht voor de overheid en het onderwijs. Deze Woordenlijst Nederlandse Taal is opgesteld door de Taalunie, de instantie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken.

Maar er bestaat al lang forse kritiek op de spelling van het Groene Boekje. Deze kritiek heeft geleid tot een eigen spellingwijzer van het Genootschap Onze Taal, het Witte Boekje, dat deze maand verschijnt. Verschillende dagbladen en andere media hebben al aangekondigd deze spelling te gaan volgen.

Eerder dit jaar was ook sprake van een Blauw Boekje, speciaal gericht op internet, omdat de officiële spelling niet zou voldoen voor digitale media. Maar deze spellingregels zijn er nooit gekomen, ze werden niet voor niets aangekondigd op 1 april. Op de websites van de Taalunie en het Genootschap is alles te vinden over spelling en wat daarmee samenhangt. Het Taalunieversum legt daarbij wat meer het accent op hoe het hoort volgens de woordenlijst. Bij Onze Taal staat de discussie op de voorgrond en worden spellingwijzen met argumenten toegelicht.

Een aparte website van Onze Taal is in zijn geheel gewijd aan de Spellingwijzer, het Witte Boekje.

Voor spellingskwesties:taalunieversum.orgwww.onzetaal.nl