Het is hoog tijd voor een nieuwe Mandela

Elsbeth Etty spreekt in haar column `Afschuw ja, verdoeming nee` consequent over `terroristen` als zij de Arabieren bedoelt die vechten tegen Israël.

Terecht hekelt Mostafa Mouktafi op dezelfde dag in zijn ingezonden brief (Opiniepagina, 1 augustus) `Moslimlanden mogen hun grond verdedigen` deze typisch westerse - en uiterst hypocriete - invalshoek: het betreft immers mensen die simpelweg het hun afgenomen grondgebied verdedigen.

Etty en de verzamelde westerse politici gaan voorbij aan het simpele historische feit dat Israël in 1948 werd gesticht op Arabisch grondgebied. Zolang er geen oplossing wordt gezocht om de Palestijnen ook een eigen staat, of ten minste een volwaardig leven te geven, zal het conflict voortwoekeren.

Het is hoog tijd voor een nieuwe Mandela, die met respect voor beide partijen een vreedzame oplossing realiseert.

    • Thea Derks