Gemeenten willen NV oprichten voor het innen van belastingen

Den Haag. De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer gaan hun lokale belastingdiensten onderbrengen in een gezamenlijke naamloze vennootschap die commerciële activiteiten kan ontwikkelen. Als het plan doorgaat, is voor het eerst sprake van een naamloze vennootschap (NV) voor de inning van belastingen met overheden als aandeelhouders. De NV krijgt de uitvoering van de lokale belastingheffing tot taak. Ook kan de NV activiteiten ontwikkelen voor andere gemeenten, waterschappen of nutsbedrijven. De gemeenteraden van Haarlem en Haarlemmermeer zullen zich naar verwachting in september uitspreken over het planvoor een verzelfstandigde regionale belastingdienst. De bedoeling is dat deze op 1 januari 2007 in werking treedt.