Expositie roofkunst

Lien Heyting

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam organiseert in december een expositie van oorlogskunst uit het bezit van het rijk waarvan de herkomst nog altijd onbekend is. Daarnaast zullen ook kunstwerken worden geëxposeerd die inmiddels zijn geclaimd en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. De tentoonstelling wordt in de Hollandsche Schouwburg gehouden, vanwaar in de Tweede Wereldoorlog joden op transport werden gesteld naar het kamp Westerbork.

Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat verzoeken tot teruggave van oorlogskunst tot uiterlijk 4 april 2007 kunnen worden ingediend. De verzoeken worden ter beoordeling voorgelegd aan de Restitutiecommissie.

De overeenkomst over de teruggave van de Goudstikker-collectie is nagenoeg afgerond, volgens een woordvoerder van OCW. Naar verwachting wordt de collectie begin volgend jaar overhandigd. De regering besloot in februari, na advies van de Restitutiecommissie, om 202 schilderijen die zich in 1940 in de collectie van kunsthandelaar Jacques Goudstikker bevonden en die na de oorlog in bezit kwamen van het rijk, terug te geven aan diens Amerikaanse erfgename. Minister Van der Hoeven (OCW) zal met Goudstikkers schoondochter, Marei von Saher, spreken over de mogelijkheid om bepaalde kunstwerken uit de collectie toegankelijk te houden voor het Nederlandse publiek.

Goudstikker: pagina 9

    • Lien Heyting