correcties & aanvullingen

Auteursnaam

Bij het artikel Niet om het geld trouwen (1 augustus, pagina 12) ontbrak de auteursnaam. Het stuk was geschreven door Cleo Scheerboom.