Complimenten van het IMF

Volgens het IMF zal Nederland in 2006 en 2007 bovengemiddeld groeien.

Door bezuinigingen en hervormingen is de concurrentiepositie verbeterd.

Nederland heeft de afgelopen jaren een ‘sterk beleid’ gevoerd, dat heeft bijgedragen aan het economisch herstel zoals dat vorig jaar begon en dit jaar doorzette. Dat is het oordeel van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de periodieke beoordeling van de Nederlandse economie, de Artikel 4-consultatie.

Volgens het IMF gaat Nederland een periode van bovengemiddelde economische groei tegemoet, terwijl de inflatie laag blijft, rond de 1,5 procent. De concurrentiepositie verbeterde, wat mede te zien is aan het stijgende overschot op de betalingsbalans. Met een groeiverwachting van 2,6 procent dit jaar blijft het IMF wel onder de prognose van het Centraal Planbureau dat de economie met 3 procent zal groeien.

Het IMF maant de Nederlandse overheid om, in verband met de vergrijzing, te streven naar een overschot op de begroting en adviseert de pensioengerechtigde leeftijd te laten stijgen in lijn met de levensverwachting. De Nederlandse bewindvoerder bij het IMF, Jeroen Kremers, zegt dat het Nederlandse beleid goed ontvangen is door de Board of Directors – het dagelijks bestuur van het IMF waar hij deel van uitmaakt. „Nederland is terug bij de reputatie die het tot enkele jaren geleden had: een heel positief imago voor ons financieel-economische beleid.”

Volgens Kremers was het IMF de laatste jaren verbaasd over de duur van de terugval. Nu wordt de groei juist bovengemiddeld in 2006 en 2007. „Tijdens de vorige beoordeling werd Nederland gemaand het structurele begrotingstekort van 2 procent terug te dringen. Dat is nu gebeurd.” Het IMF complimenteert Nederland met de reductie van het overheidstekort en de structurele hervormingen, met name in de zorg en de arbeidsongeschiktheid. Met één suggestie, het geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, was Nederland het oneens. Die aanbeveling wordt ook niet gesteund door de Board.

Lees de IMF-beoordeling op www.imf.org

    • Maarten Schinkel