Wat is een mens echt waard in financiële zin?

Als we om een financieel doel te bereiken – een grote aanschaf of een vakantie – serieus bezig zijn met onze financiën, ontstaat bijna vanzelf de behoefte om de score bij te houden. Bijvoorbeeld door regelmatig te kijken wat er in de spaarpot zit of op de spaarrekening staat.

Dit geeft echter alleen een klein deel van de financiële situatie weer. Wie echt wil weten hoe hij er financieel voor staat, kan zijn nettowaarde ofwel net worth berekenen. Hiervoor wordt de waarde van alle bezittingen (onder meer spaargeld, beleggingen, woning en waardepapieren) bij elkaar opgeteld en verminderd met het bedrag van de schulden (onder meer hypotheek, persoonlijke lening, roodstand). Wat overblijft is wat iemand – in financiële zin – ‘waard’ is.

Bedrijfsmatig- In de Verenigde Staten is de net worth voor velen een ijkpunt voor het succes op financieel gebied. Het vloeit voort uit de trend om op een bedrijfsmatige manier naar persoonlijke financiën te kijken. In het boek Je geld of je leven laten schrijvers Hanneke van Veen en Rob van Eeden Nederlandse lezers hun ‘nettowaarde’ berekenen als leerzame oefening. Eerst wordt de lezer gestimuleerd te berekenen hoeveel geld er tot nu toe in het leven is verdiend; van het eerste vakantiebaantje tot het huidige salaris. Om duidelijk te maken wat er nu van al dat geld is overgebleven, wordt vervolgens de net worth berekend. Doel: een moment van financiële bezinning om uiteindelijk greep te krijgen op de financiële situatie. Op http://myopenwallet.blogspot.com geeft een in New York residerende dertiger openheid van zaken over haar net worth. Die bedraagt momenteel 285.653 dollar (225.897 euro). De vrouw, die zichzelf Madam X noemt, verwacht begin volgend jaar nog 275.000 dollar waard te zijn. De bijkomende kosten van het appartement dat ze recentelijk kocht, drukken naar verwachting haar net worth de rest van dit jaar.

Onafhankelijk - Door de tijd kan iemands net worth veranderen. Wie meer geld spaart, ziet zijn net worth stijgen, wie leent ziet de waarde dalen. Internet biedt genoeg inspiratie. Zo is op www.newagepf.blogspot.com een weblog te volgen waarop twee dertigers op een uiterst leesbare manier bijhouden hoe hun vermogen stijgt nu ze alles op alles zetten om over tien jaar financieel onafhankelijk te zijn. Hun huidige net worth bedraagt 105.934 dollar en moet in 2016 1,5 miljoen dollar bedragen.

Schijnzekerheid- Het is echter de vraag of iedereen zich bewust is van de schijnzekerheid die de net worth creëert. Wat wordt gezien als een vaststaand bedrag bestaat – economisch gezien – uit verschillende variabelen. De waarde van de bezittingen op de balans is een momentopname. De meeste spullen – zoals een auto – dalen in de tijd in waarde. Maar huizen en beleggingen nemen vaak in waarde toe. Blijf de onderdelen van de financiële balans afzonderlijk bekijken. Zeker de schulden. Als het bezit – bijvoorbeeld de eigen woning of effectenportefeuille – op papier in waarde stijgt, lijkt het niet uit te maken dat ook de schulden stijgen. De schuld blijft echter even hoog, terwijl de waarde van huizen kan fluctueren. Wie daar geen rekening mee houdt, maakt zichzelf uiterst kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, zoals een rentestijging of daling van de prijzen op de huizenmarkt.

Cleo Scheerboom

www.fool.com biedt rekentools voor het berekenen van de net worth. Op www.consuminder.nl is meer over het boek Je geld of je leven te vinden.

    • Cleo Scheerboom