Rechter: leerling terecht geweigerd

Het Hoornbeeck College, een reformatorische middelbare school voor beroepsonderwijs in Amersfoort, heeft terecht een 16-jarige leerling uit Veenendaal niet toegelaten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vanochtend geoordeeld in het kort geding dat de ouders van de jongen tegen de school hadden aangespannen. Volgens de ouders was de weigering gebaseerd op het feit dat zij over televisie en een open internetverbinding beschikten.

De school zou zich, zo meenden de ouders, daarmee te veel mengen in hun thuissituatie en zou zich daarmee schuldig maken aan willekeur, omdat ook andere leerlingen en zelfs leerkrachten televisie en internet hebben. De rechter was dat met de ouders eens: op dit punt zou sprake kunnen zijn van ongelijke behandeling.

Maar voor de weigering had de school ook andere argumenten aangevoerd, zoals de visie van de ouders op medezeggenschap, het gebruik van bepaalde bijbelvertalingen en het feit dat het zusje van de leerling wel eens een lange broek draagt. Aangezien deze zaken volgens de school raken aan de kern van haar identiteit, kon zij „in redelijkheid” beslissen de jongen te weigeren, aldus de rechter.

Volgens de directie van het Hoornbeeck College is het niet eerder voorgekomen dat ouders, na een weigering een leerling toe te laten, besloten de rechter in te schakelen. De Commissie Gelijke Behandeling is van oordeel dat het scholen is toegestaan leerlingen of leerkrachten te weigeren met een beroep op hun grondslag, op voorwaarde dat ze hun toelatingseisen consequent toepassen en deze in duidelijk verband staan met die grondslag.